South west Taxi Driver Association को पैसा हिना मिना भएको मुद्दालाई लिएर संस्थाका सदस्यहरु फेरि मिडि

South west Taxi Driver Association को पैसा हिना मिना भएको मुद्दालाई लिएर संस्थाका सदस्यहरु फेरि मिडिया समक्ष आएका छन्। न्याय को निम्ति उनीहरु कोर्ट सम्म जाने बताएका छन्। हेर्नोस् यो रिपोर्ट।