वृद्ध अवस्थाका दम्पतिलाई अलग नराख्नको निम्ति रानीपूलको वृद्ध आश्रम, विकलाङ्ग सहायता संघ अनि सा

वृद्ध अवस्थाका दम्पतिलाई अलग नराख्नको निम्ति रानीपूलको वृद्ध आश्रम, विकलाङ्ग सहायता संघ अनि सामाजिक कल्याण विभागले विशेस पहल गरेको छ। सम्पूर्ण जानकारीको निम्ति यो भिडियो हेर्नोस्।